top of page

אנו מקבלים הרבה פניות למה אין רקע שחור או לבן בקולות מקרא.
היעדר הצבעים הללו מסמל את טבען הרב-גוני של החוויות האנושיות ואת נקודות המבט המגוונות המצויות בתוך הנרטיבים המקראיים.
אמונה זו מאמצת את מורכבות החיים, מכירה בעושר השונות ומעודדת פרשנות פתוחה ודיאלוג.
לא הכל שחור או לבן בחיינו ולפעמים כל שעלינו לעשות הוא להסתכל מקרוב כדי לחשוף עומקים נסתרים של משמעות וחוכמה. 

אנו מזמינים אתכם להרהר במשמעות העמוקה של כל משפט ולשקול מה אתם רוצים להשיג על ידי עיסוק בו.

מעודדים אתכם להתעמק בטקסט ומקווים שתחקרו את הרגשות והתחושות שהוא מעורר והוא ישקף את החוויה הכוללת שאתם מחפשים לעצמם או ליקיריכם. מאחלים לכם לגלות את הצבעים והגוונים של חייכם, לזכות בתובנות, חוכמה וחיבור עמוק יותר. יהי רצון שהמסע הזה לתוך קולות מקרא יהיה חוויה טרנספורמטיבית שמעשירה את חייכם ומטפחת את הצמיחה הרוחנית שלכם.

bottom of page